Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat

De gröna unga och studenterna i Esbo

Yleisempi esittelyteksti

Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry on poliittinen nuorisojärjestö ja Vihreiden nuorten Espoon paikallisjärjestö. Espoon vihreät nuoret edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, kuten kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja luonnonsuojelua.

Espoon vihreiden nuorten tarkoitus on myös yhdistää vihreitä nuoria ja opiskelijoita Espooossa, tarjota heille mahdollisuus vaikuttaa Espoon poliittiseen päätöksentekoon sekä rohkaista heitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toiminta Espoon vihreissä nuorissa on avointa, vihreää ja yhdenvertaista.